หลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ Digital Detective Year 2

หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก่อนจะแพร่หลายแบบในปัจจุบัน ความเสียหายจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ขยายขอบเขตออกจากสู่การดำเนินชีวิตทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนนำไปสู่ปัจจัยที่ส่งผลให้เหยื่อตัดสินใจบชีวิตลง ตัวอย่างเช่นในปี 2019 มีการฆ่าตัวตายในกลุ่มศิลปินวัยรุ่นของประเทศเกาหลีใต้หลายคน แม้ในประเทศไทยจะยังไม่เกิดผลกระทบถึงชีวิตต่อบุคคลที่มีชื่อเสียง แต่กลับพบว่าการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ก่อผลกระทบถึงชีวิตในระดับบุคคลทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยที่มีมากขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทำให้ทุกคนสามารถติดต่อกันได้อย่างกว้างขวาง อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน (Smart phone) สามารถใช้งานได้หลากหลายในเครื่องเดียว ผ่านเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ด้วยรูปแบบของตัวเครื่องหรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ

  • เนื้อหา: 15 บทเรียน
  • ผู้เรียน: 819 คน
  • ระยะเวลา: 60 นาที
  • ระดับ: ขั้นสูง