แจ้งเหตุล่าสุด

6 มีนาคม 2567 ไวรัสและมัลแวร์ 6 มีนาคม 2567 ไวรัสและมัลแวร์ 4 มีนาคม 2567 การพนัน 4 มีนาคม 2567 จำหน่ายสินค้าปลอม/ไม่ตรงตามข้อมูลสินค้า 4 มีนาคม 2567 ค้าประเวณี 4 มีนาคม 2567 ฉ้อโกง 4 มีนาคม 2567 การพนัน 4 มีนาคม 2567 ฉ้อโกง 4 มีนาคม 2567 ดูหมิ่นสถาบัน 4 มีนาคม 2567 แชร์ลูกโซ่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลเท็จ 28 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 28 กุมภาพันธ์ 2567 สื่อลามกอนาจาร 28 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลเท็จ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ไวรัสและมัลแวร์ 28 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 28 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 28 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 28 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 28 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 27 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลเท็จ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลเท็จ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลเท็จ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลเท็จ 26 กุมภาพันธ์ 2567 จำหน่ายสินค้าปลอม/ไม่ตรงตามข้อมูลสินค้า 26 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลเท็จ 26 กุมภาพันธ์ 2567 แชร์ลูกโซ่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 สื่อลามกอนาจาร 26 กุมภาพันธ์ 2567 ดูหมิ่นสถาบัน 26 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 26 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลเท็จ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ฉ้อโกง 26 กุมภาพันธ์ 2567 ฉ้อโกง 26 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลเท็จ 26 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 26 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 26 กุมภาพันธ์ 2567 สินค้าผิดกฎหมาย 26 กุมภาพันธ์ 2567 ฉ้อโกง 26 กุมภาพันธ์ 2567 ดูหมิ่นสถาบัน 26 กุมภาพันธ์ 2567 สินค้าผิดกฎหมาย 26 กุมภาพันธ์ 2567 ล่อลวงทางเพศ 26 กุมภาพันธ์ 2567 แชร์ลูกโซ่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ฉ้อโกง 25 กุมภาพันธ์ 2567 ฉ้อโกง 22 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 20 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 8 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 8 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 8 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 8 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 8 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 8 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 8 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 8 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 8 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 8 กุมภาพันธ์ 2567 ละเมิดลิขสิทธิ์ 8 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 8 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 8 กุมภาพันธ์ 2567 สื่อลามกอนาจาร 8 กุมภาพันธ์ 2567 สื่อลามกอนาจาร 7 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 7 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 7 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 7 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 7 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 7 กุมภาพันธ์ 2567 สื่อลามกอนาจาร 5 กุมภาพันธ์ 2567 โจรกรรมข้อมูล 1 กุมภาพันธ์ 2567 การพนัน 31 มกราคม 2567 ข้อมูลเท็จ 30 มกราคม 2567 ฉ้อโกง 23 มกราคม 2567 ไวรัสและมัลแวร์ 7 พฤศจิกายน 2566 ข้อมูลเท็จ 30 ตุลาคม 2566 ข้อมูลเท็จ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 7 กุมภาพันธ์ 2566 การพนัน 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดูหมิ่นสถาบัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 การพนัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 การพนัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 การพนัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 การพนัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 การพนัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 การพนัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 การพนัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 การพนัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 การพนัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 การพนัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 การพนัน 3 กุมภาพันธ์ 2566 การพนัน 31 มกราคม 2566 การพนัน 31 มกราคม 2566 การพนัน 31 มกราคม 2566 การพนัน 31 มกราคม 2566 การพนัน 31 มกราคม 2566 การพนัน 31 มกราคม 2566 การพนัน 15 มกราคม 2566 ข้อมูลเท็จ 15 มกราคม 2566 จำหน่ายสินค้าปลอม/ไม่ตรงตามข้อมูลสินค้า 23 กันยายน 2565 ข้อมูลเท็จ 27 กรกฎาคม 2565 โจรกรรมข้อมูล 27 กรกฎาคม 2565 ข้อมูลเท็จ 24 มกราคม 2565 โจรกรรมข้อมูล 6 มกราคม 2565 การพนัน 6 มกราคม 2565 ละเมิดลิขสิทธิ์ 28 กันยายน 2564 การพนัน 28 กันยายน 2564 ฉ้อโกง 28 กันยายน 2564 ดูหมิ่นสถาบัน 5 กันยายน 2564 ดูหมิ่นสถาบัน 5 กันยายน 2564 ดูหมิ่นสถาบัน 5 กันยายน 2564 ดูหมิ่นสถาบัน 5 กันยายน 2564 ดูหมิ่นสถาบัน 1 กันยายน 2564 โจรกรรมข้อมูล 28 สิงหาคม 2564 ข้อมูลเท็จ 28 สิงหาคม 2564 ข้อมูลเท็จ 28 สิงหาคม 2564 ข้อมูลเท็จ 28 สิงหาคม 2564 ข้อมูลเท็จ 28 สิงหาคม 2564 ข้อมูลเท็จ 28 สิงหาคม 2564 ดูหมิ่นสถาบัน 28 สิงหาคม 2564 ดูหมิ่นสถาบัน 28 สิงหาคม 2564 ข้อมูลเท็จ 28 สิงหาคม 2564 ข้อมูลเท็จ 27 สิงหาคม 2564 ดูหมิ่นสถาบัน 27 สิงหาคม 2564 ดูหมิ่นสถาบัน 27 สิงหาคม 2564 ดูหมิ่นสถาบัน 27 สิงหาคม 2564 ดูหมิ่นสถาบัน 27 สิงหาคม 2564 ดูหมิ่นสถาบัน 11 สิงหาคม 2564 โจรกรรมข้อมูล 6 สิงหาคม 2564 โจรกรรมข้อมูล 6 สิงหาคม 2564 ข้อมูลเท็จ 29 มิถุนายน 2564 การพนัน 28 มิถุนายน 2564 การพนัน 26 มิถุนายน 2564 ไวรัสและมัลแวร์ 26 มิถุนายน 2564 ไวรัสและมัลแวร์ 24 มิถุนายน 2564 โจรกรรมข้อมูล 23 มิถุนายน 2564 ละเมิดลิขสิทธิ์ 21 มิถุนายน 2564 การพนัน 19 มิถุนายน 2564 การพนัน 19 มิถุนายน 2564 การพนัน 18 มิถุนายน 2564 โจรกรรมข้อมูล 18 มิถุนายน 2564 ข้อมูลเท็จ 18 มิถุนายน 2564 ไวรัสและมัลแวร์ 29 พฤษภาคม 2564 การพนัน 9 พฤษภาคม 2564 การพนัน 9 พฤษภาคม 2564 การพนัน 9 พฤษภาคม 2564 ฉ้อโกง 9 พฤษภาคม 2564 ฉ้อโกง 19 มกราคม 2564 การพนัน 19 มกราคม 2564 การพนัน 16 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลเท็จ 14 กรกฎาคม 2563 การพนัน 9 กรกฎาคม 2563 สินค้าผิดกฎหมาย 9 กรกฎาคม 2563 สร้างความเกลียดชังและดูแคลน 9 กรกฎาคม 2563 ไวรัสและมัลแวร์ 30 มิถุนายน 2563 ละเมิดลิขสิทธิ์ 30 มิถุนายน 2563 ไวรัสและมัลแวร์ 30 มิถุนายน 2563 แชร์ลูกโซ่ 26 มิถุนายน 2563 ละเมิดลิขสิทธิ์ 26 มิถุนายน 2563 ไวรัสและมัลแวร์ 9 มิถุนายน 2563 จำหน่ายสินค้าปลอม/ไม่ตรงตามข้อมูลสินค้า 2 มิถุนายน 2563 ละเมิดลิขสิทธิ์

เตือนภัย!!

เตือนภัย! ภัยแฝงรูปแบบใหม่ มีมิจฉาชีพหลอกใช้เฟซบุ๊กหรือไลน์ส่งลิงก์ มาขอให้ช่วยโหวตให้หลาน หากใครหลงเชื่อกดโหวตไปจะถูกหลอกให้กรอก ข้อมูลรหัสผ่านเข้าไลน์ และเฟซบุ๊ก ทำให้มิจฉาชีพนำรหัสที่ได้มาไปล็อกอิน เข้าไลน์หรือเฟซบุ๊กของเหยื่อเพื่อปลอมเป็นเหยื่อไปหลอกเพื่อน ๆ หรือคน รู้จักให้โอนเงินให้ 

วัคซีน

หากประสบเหตุให้รีบแจ้งความดำเนินคดีกับสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ ภายใน 24 ชม. นับแต่วันที่รู้ว่าโดนหลอก หรือที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 904 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 30 ชั้น  ชั้น 5 เมืองทองธานี ถ.ป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-504-4874  โทรสาร 02-504-4875