สมาชิก Digital Vaccine สามารถสะสมคะแนนได้เมื่อร่วมกิจกรรมกับเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ 100 คะแนน
  2. Comment หรือ Share เนื้อหาด้วยบัญชีสมาชิกได้ 250 คะแนน
  3. Login ต่อเนื่อง 7 วัน จะได้คะแนน 100 คะแนน
  4. ทำแบบสอบถามได้ 100 คะแนน
  5. แจ้งเบาะแสดิจิทัลวัคซีนได้ 100 คะแนน

คะแนนที่สมาชิกได้รับ สามารถนำไปแลกของรางวัลต่างๆ มากมาย กรุณาเข้าสู่ระบบแล้วไปที่หน้าโปรไฟล์เพื่อแลกของรางวัล โดยคะแนนที่ใช้แลกของรางวัลจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมรวม