วัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลในเกม Doom the Gloom by LEGO

วัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลในเกม Doom the Gloom by LEGO

LEGO ตัวต่อที่ฮิตกันมาทุกยุคทุกสมัย ได้ร่วมมือกับ DQ Institute ที่จะแนะนำในเรื่องความฉลาดทางดิจิทัลครบทุกหัวข้อที่ดูเข้าถึงง่ายกับคนทุกเพศทุกวัย ในรูปแบบของเกมบน Web Browser ที่ดูสนุกสนาน ดึงดูดเยาวชน พร้อมทั้งชุดกิจกรรมเพื่อช่วยผู้ปกครองในการอธิบายความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตแก่บุตรหลานของตนและเพิ่มทักษะการออนไลน์ ไปลองกันได้ที่ https://lego.com

https://youtu.be/9Llaz2yse3Q

ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น