เด็กๆ ทุกวันนี้ดู Youtube มากกว่าดูทีวี

เด็กๆ ทุกวันนี้ดู Youtube มากกว่าดูทีวี แต่เนื้อหาใน Youtube มีความหลากหลาย และบางเนื้อหาก็มีความรุนแรง ไม่เหมาะสมกับเด็กๆ Youtube จึงพัฒนา Supervised Account ในการจำกัดเนื้อหาของเด็กในแต่ละวัย โดยผู้ปกครองสามารถ ดาวน์โหลด Google Family Link เพื่อควบคุมเนื้อหาที่เหมาะสมกับน้องๆ ได้

ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น