ข่าวปลอม อย่าแชร์! ประกาศจัดตั้งจังหวัดใหม่เพิ่มอีก 7 จังหวัด

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ประกาศจัดตั้งจังหวัดใหม่เพิ่มอีก 7 จังหวัด 

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประกาศจัดตั้งจังหวัดใหม่เพิ่มอีก 7 จังหวัด ทำให้ประเทศไทยมี 84 จังหวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ทั้งนี้ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ดังนั้นประชาชนขออย่าเชื่อหรือส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในสังคมออนไลน์ และติดตามข่าวสารจากช่องทางที่เชื่อถือได้เพื่อไม่ให้ได้รับข้อมูลที่คาดเคลื่อนต่อไป
สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือโทร. 02-221-0151 (ข่าวสารจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

ทั้งหมด 3 ความคิดเห็น

  • เคค่ะะะพรพรหม 13 ก.พ. 2567 22:42

  • พรพรหม 13 ก.พ. 2567 22:39

  • รับทราบค่ะThanaphorn 13 ก.พ. 2567 18:03