คุณมีอาการใช้จนติด หรือเปล่า?

ทั้งหมด 4 ความคิดเห็น

  • การใช้อินเทอร์เน็ตมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เราควรรู้จักอยู่ในกรอบที่เหมาะสมและถูกต้องMiss Natcha 11 ส.ค. 2564 03:31

  • ยอมรับว่าติดในระดับ 1 มือถือเหมือนเป็นสิ่งแบบคอยอยู่กับเราตลอดในยามเราเศร้า เสียใจ ดีใจ เหงา อยู่ตลอดWorrarit 26 มิ.ย. 2564 20:09

  • ยอมรับว่าก็ติดโทรศัพท์มือถือครับ แต่เวลาอยู่กับครอบครัวหรือกับเพื่อนก็แยกแยะได้ วางได้ครับธน 23 มิ.ย. 2564 12:13

  • ส่วนมากใช้จนติดแล้วแหละ ลืมอะไรลืมได้ แต่อย่าลืมมือถือ เพราะวันนั้นคุณจะรู้สึกกระวนกระวายเหมือนอาการคนติดสารเสพติดเลยแหละ 555กรรณิการ์ 21 พ.ค. 2564 11:47