สื่อมวลชนร่วมฉีดวัคซีน Digital Vaccine ภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล

สื่อมวลชนร่วมฉีดวัคซีน Digital Vaccine ภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล

กระแสตอบรับ Digital Vaccine จากสื่อมวลชน ในการเช็กภูมิคุ้มกันทางโรคดิจิทัล โดยภายในงาน Digital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” มาพร้อมกิมมิคเก๋ ฉีกกฎงานแถลงข่าวด้วยการเล่าเรื่องราวผ่าน Live Stage ในคอนเซปต์ ‘โรงพยาบาล’ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับบรรยากาศอันแปลกใหม่ตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามา

 

 

 

คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวว่า “การสนับสนุนโครงการดิจิทัลวัคซีนในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังในการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลของคนไทย ให้มีความตระหนักรู้ คิดเท่าทันสื่อ และมีวิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมดิจิทัล  ผ่านการจัดทำภาพยนตร์หนังสั้น และสื่อต่างๆ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย  โดยหวังให้เกิดผลในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิดการคิด  และวิเคราะห์ได้อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อโลกดิจิทัลที่สร้างสรรค์ปลอดภัย

คุณจอห์น รัตนเวโรจน์ ผู้บริหารบริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด ได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการ Digital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” ว่า “การสร้างวัคซีนที่สามารถป้องกันและสื่อสารเข้าถึงประชาชนให้เห็นถึงภัยต่าง ๆ นั้นสำคัญอย่างยิ่ง โครงการ Digital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” จึงเปรียบเสมือนวัคซีนป้องกันให้รู้เท่าทันภัยจากโลกดิจิทัล โดยการสร้างการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำ คือ

1) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยี ไม่ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทางที่ผิด และรู้เท่าทันถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง คนรอบข้าง และสังคมโดยรวม

2) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ โดยเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคง ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน

3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและอารมณ์ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ

ผ่านการทำงานใน 3 ระยะคือ

  • สร้างฐานข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้เรื่องภัยคุมคามทางเว็บไซต์
  • ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์, ภาพยนตร์สั้น, การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เป็นต้น
  • รวบรวมความคิดเห็นและประมวลผล เพื่อนำข้อมูลมาต่อยอดไปสู่การสร้างสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดทำภาพยนตร์สั้นนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ในนามตัวแทนของบริษัทฯ จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มองเห็นถึงความสำคัญและร่วมสนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้

 

สำหรับผู้สนใจโครงการ Digital Vaccine “เช็กภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัล” สามารถรับชมหนังสั้นได้ที่ลิ้งค์ หนังสั้น และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Digital Vaccine , YouTube Channel : DIGITAL VACCINE , Website : www.digitalvaccine.me, E-mail : contact@digitalvaccine.me หรือ โทรศัพท์ : 02-308-5142 , 085-085-1568 , 098-269-3614

 

ภาพบรรยากาศวันงาน

ผู้สื่อข่าวให้ความสนใจ

 

ทั้งหมด 1 ความคิดเห็น

  • ป้องกันไว้ก่อน ทั้งดิจิทัลวัคซีน และวัคซีนป้องกันโควิด-19กรรณิการ์ 26 พ.ค. 2564 13:13