Digital Vaccine

ทำอย่างไรถึงจะเรียกว่า "ใช้เทคโนโลยี ไม่ใช่ เทคโนโลยีใช้เรา"

เทคโนโลยีกำลังจะก้าวหน้าไปไกลเกิดหน้าของผู้ใช้ นี่คือเครื่องหมายคำถามตัวโตๆ ว่าเรา "ก้าวทัน" และต้องแน่ใจว่าเรากำลังจะก้าวทันความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ พร้อมร่วมกันสร้าง SAFEGUARD ให้ทั่วถึงตั้งแต่ ครอบครัว-องค์กรและบริษัท-หน่วยงานภาครัฐ เพื่อตระหนักถึงการฉีด Digital Vaccine เพื่อให้รู้จักความรับผิดชอบและกติกาสากลบนโลกออนไลน์ ดังนั้นทุกคน"ควรสร้างมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว"

ทั้งหมด 6 ความคิดเห็น

 • D************ 21 ก.พ. 2567 15:05

  ว้าวววสุดยอดไปเลย

 • W******** 20 ก.พ. 2567 23:42

  อ๋อ

 • P*********** 17 ก.พ. 2567 01:59

  น่าสนใจ

 • T******* 30 ม.ค. 2567 14:50

  น่าสนใจมาดครับ

 • P****** 30 ม.ค. 2567 14:45

  ว้าวๆๆ

 • ************** 30 ม.ค. 2567 14:38

  สุดยอดดดด