Justify การป้องกันตนเองในโลกออนไลน์

ตั้งกำแพงให้สูงเข้าไว้ คนใจร้ายจะได้ไม่เข้ามาแฮคเรา Justiy ตอนนี้ จะมาสอนวิธีสร้างเกราะป้องกันการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวกัน
.
#TKN #techknownow #justify #Security #carbonfootprint 

 

ทั้งหมด 2 ความคิดเห็น

  • คนหาช่องเจาะ มันก็พยายามสูงจริงๆKorsin 31 พ.ค. 2567 11:35

  • คนหาช่องเจาะ มันก็พยายามสูงจริงๆKorsin 31 พ.ค. 2567 11:35