Justify Google Drive Upload ยังไง?

Google Drive Upload ยังไง? เคยสงสัยไหมว่าคนที่ไม่เคยเมมเต็มเลยเนี่ยเขาเอาไฟล์ไปไว้ที่ไหนกันแล้วจัดเก็บหรือส่งต่อยังไง วันนี้ผมมีวิธีมาบอกกันครับ

ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น