ยังมีอีกหลายปัญหาทางโซเชียลที่ยังไม่ถูกแก้ไข ยังมีอีกหลายปัญหาที่พวกเราและคนที่เรารักกำลังเผชิญ พวกคุณคือคนสำคัญ ที่จะช่วยทำให้สังคมของเราไม่ตกเป็นเหยื่อของโซเชียลมีเดีย

 

มาร่วมกันระดมความคิด เข้าร่วม Digital Vaccine โดย John R. ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อรับชมและพูดคุย ลงทะเบียนได้ที่ https://digitalvaccine.me/signup.html

พวกคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของ The Social Dilemma Virtual Tour อย่างเป็นทางการ และจะไม่ต้องแก้ปัญหานี้กันเพียงลำพัง

#DigitalVaccine #TheSocialDilemma

ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น