โครงการเยาวชนดิจิทัล รู้ทันและเฝ้าระวังสื่อ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

ภาพบรรยากาศงานเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 สมาคม D-TECH สมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนดิจิทัล รู้ทันและเฝ้าระวังสื่อ (Young Digital Citizen Creators) แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากน้องๆ เป็นอย่างดี เพื่อให้ความรู้และรับรู้ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับภัยดิจิทัลออนไลน์ในปัจจุบัน ทางสมาคมจึงมีแนวคิดที่จะเสริมสร้างทักษะเยาวชนสู่พลเมืองดิจิทัลที่มีความรู้ ความเข้าใจ และการมีวิจารณญาณ ในการรับรู้ แยกแยะ วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงสื่อสารสร้างความเข้าใจถึงภัยอันตรายต่างๆ จากโลกออนไลน์ โดยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ การกลั่นกรองข้อมูลที่ดี ถูกต้องมีประโยชน์ และพื้นที่ที่ให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยน เฝ้าระวัง ตรวจสอบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่กัน ซึ่งเราจะเดินทางไปที่โรงเรียนอื่นๆ ทั่ว กทม. เพื่อขยายการรับรู้ต่อไป จะมีโรงเรียนใดบ้างฝากติดตามกันด้วยนะครับ 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก >> https://www.facebook.com/share/p/XUNgoiV7HTqGn2gs/

ทั้งหมด 6 ความคิดเห็น

  • เคยใช้ ia ในการแก้โจทย์วิชาคณิตศาสตร์ค่ะIng 12 ก.ค. 2567 14:24

  • เคยใช้ ai ในการแต่งรูปค่ะMuthita 12 ก.ค. 2567 14:23

  • เคยค่ะKanyanat 12 ก.ค. 2567 09:56

  • ใช้ ai ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมคณิตศาสตร์จีรภัทร 11 ก.ค. 2567 14:13

  • เคยใช้ ai ในการหาข้อมูลโครงงานคณิตศาสตร์ภคพร 11 ก.ค. 2567 10:01

  • เคยใช้ ai ในการช่วยเรื่องการหาคำตอบเกี่ยวกับคณิตศาสตร์วรัญญา 11 ก.ค. 2567 10:00