กำหนดการ

การจัดอบรมสัมมนา โครงการ Digital Vaccine (ดิจิทัล-วัคซีน) – เช็กภูมิคุ้มกันทางด้านดิจิทัล

กองทุนพัฒนาดิจิทัลและเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

 

 

9.00 – 11.00 น. กิจกรรมแจ้งใบปลิว ประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจมาร่วมกิจกรรมในงาน และลงทะเบียน

11.30 – 13.00 น. ร่วมทำกิจกรรมตามบูธต่างๆ หน้างาน

13.00 – 13.30 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการ Digital Vaccine (ดิจิทัล วัคซีน) – เช็กภูมิคุ้มกันทางด้านดิจิทัล

13.30 – 13.40 น. เปิดภาพยนตร์ในโครงการ Digital Vaccine

13.40 – 14.00 น. กล่าวเปิดการอบรม โครงการ Digital Vaccine (ดิจิทัล วัคซีน) – เช็กภูมิคุ้มกันทางด้านดิจิทัล

- ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

- รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง (คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหทารลาดกระบัง)

- คุณจอห์น รัตนเวโรจน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด และ ผู้ก่อตั้งโครงการ Digital Vaccine)

14.00 – 14.15 น. อบรม “เรื่องภูมิคุ้มกันทางการสร้างรายได้ทางยุคดิจิทัล”

โดยคุณพงศธร ธนบดีภัทร เจ้าของธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Refinn

14.15 – 14.30 น. อบรม เรื่อง “ภูมิคุ้มกันของเด็กติดเกมส์ สู่เบื้องหลังความสำเร็จสู่เบื้องหลังของการก้าวสู่เวทีแข่งขัน ระดับประเทศ” โดยคุณนพรุจ เหมภมร

14.30 – 14.45 น. อบรม เรื่อง “ภูมิคุ้มกันของการถูกบูลลี่ จากคนที่แตกต่างสู่การมีคนที่ติดตามในโลกโซเชียล” โดยคุณซูซี่ ณัฐวดี ไวกาโล ลูกครึ่งสาวดาว TIKTOK

14.45 – 16.30 น. กิจกรรม The Social Dilemma Virtual Tour โดย คุณจอห์น รัตนเวโรจน์ ฉายภาพยนตร์ Social Dilemma จาก Netflix และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม ในประเด็นจากภาพยนตร์ The Social Dilemma

16.30 น. ปิดการสัมมนา

ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น