เชิญชวนชาว KU เยาวชน ประชาชน และผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการ Digital Vaccine เพื่อมาช่วยกันระดมความคิดเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาทางโซเชียลที่เราต่างรู้ทั้งรู้แต่......

 

 

//พบกับการเสวนาสุด Exclusive//

คุณอาร์ทตี้ ปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์ (Reporter)

หัวข้อ ภูมิคุ้มกันทางด้านหน้าที่ อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อผู้รับชมผ่านสื่อออนไลน์

พร้อมรับวัคซีนผ่านการชมภาพยนตร์น้ำดีทั้ง 2 เรื่องจาก Digital Vaccine และ The Social Dilemma และพูดคุย ตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นจากเนื้อหาของภาพยนตร์ กับ The Social Dilemma Virtual Tour โดย คุณจอห์น รัตนเวโรจน์ (Founder at Digital Vaccine and CEO at Splash Interactive)

 

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ลงทะเบียนได้ที่และทำแบบสอบถามเพื่อช่วยกันพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันได้ที่ https://digitalvaccine.me/questionnaire.html

พวกคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของ The Social Dilemma Virtual Tour อย่างเป็นทางการ และจะไม่ต้องแก้ปัญหานี้กันเพียงลำพัง

#DigitalVaccine #TheSocialDilemma

ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น