ขอเสียงชาว SWU หน่อย Next Station มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เชิญชวนชาว เทาแดง เยาวชน ประชาชน และผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการ Digital Vaccine เพื่อมาช่วยกันระดมความคิดเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาทางโซเชียลที่เราต่างรู้ทั้งรู้แต่...

//พบกับการเสวนาสุด Exclusive//

คุณอาร์ทตี้ ปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์ (Reporter)

ภูมิคุ้มกันทางด้านหน้าที่ อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อผู้รับชมผ่านสื่อออนไลน์

คุณปวีณา ซิงค์ (รอง Miss Universe Thailand 2020)

แชร์ประสบการณ์วัยเด็กที่ถูกบุลลี่จนมาสู่เวทีนางงาม การสร้างภูมิคุ้มกัน และการปรับ Mind set ให้ฝ่าฟันการถูกกลั่นแกล้ง

โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นระหว่าง ตัวแทนนักศึกษาในหัวข้อ มุมมอง และทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Digital Citizen)

พร้อมรับวัคซีนผ่านการชมภาพยนตร์น้ำดีทั้ง 2 เรื่องจาก Digital Vaccine และ The Social Dilemma และพูดคุย ตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นจากเนื้อหาของภาพยนตร์ กับ The Social Dilemma Virtual Tour โดย คุณจอห์น รัตนเวโรจน์ (Founder at Digital Vaccine and CEO at Splash Interactive)

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ลงทะเบียนได้ที่และทำแบบสอบถามเพื่อช่วยกันพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันได้ที่ https://digitalvaccine.me/questionnaire.html

พวกคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของ The Social Dilemma Virtual Tour อย่างเป็นทางการ และจะไม่ต้องแก้ปัญหานี้กันเพียงลำพัง

#DigitalVaccine #thesocialdilemmavirtualtour

#DigitalCitizen

ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น