Online Forum 1: “Growing or Just Glowing กำลังโตหรือกำลังติดแสง ?”

ใครที่ไม่ได้เข้าฟังร่วมฟังสัมมนา “Growing or Just Glowing กำลังโตหรือกำลังติดแสง ?” สามารถชมไฮไลค์ย้อนหลังพร้อมร่วมกิจกรรมร่วมรับรางวัลย้อนหลังได้ การจัดสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อตระหนักถึงการที่คนที่เรารักใช้เวลาบนหน้าจอ Screentime มากเกินไป ไม่ว่าจะในมุมของประธานสมาคม มุมพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือมุมมองของนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ ที่ทางสมาคมคัดสรรมาเสนอในมุมมองที่แตกต่างกันครับ

.

ใครที่สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียนหรือติดตามข้อมูลดีๆ แบบนี้ได้ฟรีที่ ???? https://digitalvaccine.me/d-tech-signup.html

.

พิเศษ! สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดหลังจากจบกิจกรรม Online Forum ทั้ง 4 รอบในครั้งนี้ สามารถรับ Central Gift E-Voucher มูลค่า 300 บาท จำนวนทั้งหมด 50 รางวัลได้เลยนะครับ

.

#Dtech #DigitalVaccine #Screentime #Growingorjustglowing

 

 

ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น