Online forum 3 : Screen time usage behavior in Schools พฤติกรรมการใช้งานสกรีนไทม์ของเด็กในโรงเรียน

Online Forum EP3 รับชมในหัวข้อเรื่อง “พฤติกรรมการใช้งานสกรีนไทม์ของเด็กในโรงเรียน Screen time usage behavior in Schools ” ซึ่งจะมีข้อมูลสถิติต่างๆ มาอัพเดทกันอย่างหลากหลายรวมไปถึงพฤติกรรมเด็กต่างๆ ในหลากหลายวัยให้เราได้ฟังกันครับ ซึ่งน่าสนใจมากๆ . ใครที่สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียนหรือติดตามข้อมูลดีๆ แบบนี้ได้ฟรีที่ ???? https://digitalvaccine.me/d-tech-signup.html

.

พิเศษ! สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดหลังจากจบกิจกรรม Online Forum ทั้ง 4 รอบในครั้งนี้ สามารถรับ Central Gift E-Voucher มูลค่า 300 บาท จำนวนทั้งหมด 50 รางวัลได้เลยนะครับ

.

#Dtech #DigitalVaccine #Screentime #Growingorjustglowing #usagebehaviorinSchools

 

ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น